Tuyển dụng

Các vị trí đang tuyển dụng

Nếu hiện tại chưa có vị trí bạn mong muốn, vui lòng gửi cv/resume cùng vị trí mong muốn của bạn đến tuyendung@vexere.com. Chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ với bạn nếu phù hợp.