VeXeRe.com Hệ thống vé xe lớn nhất Việt Nam

  • Tuyen Dung
  • VeXeRe.com tim kiem doi tac hop tac
  • Nha xe Thanh Binh Xanh khuyen mai 50%
  • Nha xe Xinh Xinh khuyen mai 50%
  • Tuyen Dung
  • VeXeRe.com tim kiem doi tac hop tac
  • giam gia xe Ha Linh
  • Nha xe Thanh Binh Xanh khuyen mai 50%

Mua vé trực tuyến tiện lợi, không cần chờ đợi

5.000+

Tuyến đường

2.000+

Nhà xe

5.000+

Đại lý bán vé

Giải thưởng

Giải nhất cuộc thi Startup Việt 2016 của báo Vnexpress

Giải nhất cuộc thi Echelon Ignite Vietnam 2014

Giải nhì cuộc thi BSSC Start-up Wheel 2014

Giải ba cuộc thi Nhân Tài Đất Việt 2015

Giải nhì cuộc thi Mekong Business Challenge 2014