Cùng chill tại những điểm đến thú vị

Cùng khám phá
những điểm đến thú vị

XEM NGAY

Săn Ngay DEAL HOT – Hè Đỉnh Chóp

Giảm đến 150k/vé

chọn chuyến

Giảm 40k/vé

chọn chuyến

Giảm đến 50k/vé

chọn chuyến

Săn ngay DEAL HOT
cho hè đỉnh chóp!

Giảm đến 150k/vé 

chọn chuyến

Giảm 40k/vé 

chọn chuyến

Giảm đến 50k/vé 

chọn chuyến

Ưu đãi cộng thêm

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

 Nha Trang 

Xem Ngay

 Nha Trang 

Xem Ngay

Ưu đãi cộng thêm

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

 Nha Trang 

Xem Ngay

 Nha Trang 

Xem Ngay

Địa điểm lãng mạn dành cho cặp đôi hè này

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Xe phòng đôi đi Đà Lạt
Chỉ từ 750K

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Xe phòng đôi đi Phan Rang
Chỉ từ 550K

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Xe phòng đôi đi Sapa
Chỉ từ 650K 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Xe phòng đôi đi Hà Giang
Chỉ từ 545K

chọn chuyến

Địa điểm lãng mạn
dành cho cặp đôi hè này

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Xe giường đôi đi Đà Lạt từ 750K

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Xe giường đôi đi Phan Rang từ 550K

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Xe giường đôi đi Sapa
 từ 650K

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Xe giường đôi đi Hà Giang từ 545K

chọn chuyến

Workation – Việc năng suất, chơi mãi vui

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Buôn Mê Thuột
Chỉ từ 250k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mộc Châu
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Tam Đảo
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mũi Né, Phan Thiết
Chỉ từ 160k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Tuy Hoà
Chỉ từ 200k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Quy Nhơn
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Workation
Việc năng suất, hè mãi vui

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Buôn Mê Thuột
Chỉ từ 250k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mộc Châu
Chỉ từ 180k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Tam Đảo
Chỉ từ 150k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mũi Né, Phan Thiết
Chỉ từ 160k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Tuy Hoà
Chỉ từ 200k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Quy Nhơn
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Điểm đến thân thiện cho trẻ em dành riêng gia đình mình

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Vũng Tàu
Chỉ từ 105k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Tam Đảo
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Cát Bà
Chỉ từ 260k/vé 

chọn chuyến

Điểm đến thân thiện
dành riêng gia đình mình

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé

chọn chuyến

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Vũng Tàu
Chỉ từ 105k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Tam Đảo
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Cát Bà
Chỉ từ 260k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Hải Phòng
Chỉ từ 100k/vé

chọn chuyến

Núi non hùng vĩ chờ bạn chinh phục

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Hà Giang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Sapa
Chỉ từ 250k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Mộc Châu
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Ninh Bình
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Pleiku
Chỉ từ 280k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Buôn Mê Thuột
Chỉ từ 250k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Măng Đen
Chỉ từ 400k/vé 

chọn chuyến

Núi non hùng vĩ
chờ bạn chinh phục

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Hà Giang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Sapa
Chỉ từ 250k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Mộc Châu
Chỉ từ 180k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Ninh Bình
Chỉ từ 150k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đà Lạt
Chỉ từ 180k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Pleiku
Chỉ từ 280k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Buôn Mê Thuột
Chỉ từ 250k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Măng Đen
Chỉ từ 400k/vé

chọn chuyến

Biển xanh vẫy gọi – Hè trọn niềm vui

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

Phan Rang
Chỉ từ 170k/vé 

chọn chuyến

Mũi Né, Phan Thiết
Chỉ từ 160k/vé 

chọn chuyến

Quy Nhơn
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Cát Bà
Chỉ từ 260k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Cửa Lò
Chỉ từ 270k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Sầm Sơn
Chỉ từ 210k/vé 

chọn chuyến

Biển xanh vẫy gọi
Hè trọn niềm vui

Nha Trang
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

Phan Rang
Chỉ từ 170k/vé

chọn chuyến

Mũi Né, Phan Thiết
Chỉ từ 160k/vé

chọn chuyến

Quy Nhơn
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Cát Bà
Chỉ từ 260k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Cửa Lò
Chỉ từ 270k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Sầm Sơn
Chỉ từ 210k/vé

chọn chuyến

Vịnh, đảo – Thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đảo Phú Quý
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Đảo Phú Quốc
Chỉ từ 190k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Côn Đảo
Chỉ từ 105k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Vịnh Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Vịnh Lan Hạ, Cát Bà
Chỉ từ 280k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Vịnh Vĩnh Hy
Chỉ từ 170k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mũi Kê Gà
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

Vịnh, đảo – Thiên đường
nghỉ dưỡng mùa hè

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Đảo Phú Quý
Chỉ từ 150k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Đảo Phú Quốc
Chỉ từ 190k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Côn Đảo
Chỉ từ 105k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Vịnh Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Vịnh Vĩnh Hy
Chỉ từ 170k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Vịnh Lan Hạ
Chỉ từ 280k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Mũi Kê Gà
Chỉ từ 150k/vé

chọn chuyến

Du lịch tâm linh – Yên bình và chữa lành 

Núi Bà Đen, Tây Ninh
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

Chùa Bà Châu Đốc, An Giang
Chỉ từ 160k/vé 

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Mẹ Nam Hải, Bạc Liêu
Chỉ từ 160k/vé 

chọn chuyến

Núi Yên Tử, Quảng Ninh
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Đền Ông Hoàng Mười, Nghệ An
Chỉ từ 200k/vé 

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Chùa Bái Đính, Ninh Bình
Chỉ từ 150k/vé 

chọn chuyến

Du lịch tâm linh
Yên bình và chữa lành 

Núi Yên Tử
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

Chùa Bà Châu Đốc
Chỉ từ 160k/vé

chọn chuyến

Giường phòng dành cho cặp đôi đi Sapa
Giá chỉ từ 400.000đ / 1 phòng

Xem Ngay

Mẹ Nam Hải
Chỉ từ 160k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Đền Ông Hoàng Mười
Chỉ từ 200k/vé

chọn chuyến

 Nha Trang 

Xem Ngay

Chùa Bái Đính
Chỉ từ 150k/vé

chọn chuyến

Kỳ quan Việt Nam – Chiêm ngưỡng cảnh sắc quê hương

Vịnh Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

Hồ Ba Bể
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Thác Bản Giốc
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Cao nguyên đá Đồng Văn
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

Phú Quốc
Chỉ từ 190k/vé 

chọn chuyến

Măng Đen
Chỉ từ 400k/vé 

chọn chuyến

Kỳ Co – Eo Gió
Chỉ từ 300k/vé 

chọn chuyến

Gành Đá Dĩa
Chỉ từ 200k/vé 

chọn chuyến

Kỳ quan Việt Nam
Cảnh sắc quê hương

Vịnh Hạ Long
Chỉ từ 230k/vé

chọn chuyến

Hồ Ba Bể
Chỉ từ 300k/vé

chọn chuyến

Thác Bản Giốc
Chỉ từ 300k/vé

chọn chuyến

Cao nguyên Đồng Văn
Chỉ từ 230k/vé 

chọn chuyến

Phú Quốc
Chỉ từ 190k/vé

chọn chuyến

Măng Đen
Chỉ từ 400k/vé

chọn chuyến

Kỳ Co – Eo Gió
Chỉ từ 300k/vé

chọn chuyến

Gành Đá Dĩa
Chỉ từ 200k/vé

chọn chuyến

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VeXeRe

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 8C Chữ Đồng Tử, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 8,9, Tòa nhà CirCO, 222 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0315133726 do Sở KH và ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/6/2018