loading
Cập nhật các thông tin mới nhất về dịch Covid-19 trước khi di chuyển
Xem chi tiết
Vé xe khách > xe đi An Giang từ Sài Gòn > xe đi Châu Đốc từ Sài Gòn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Châu Đốc - An Giang từ Sài Gòn chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 41 chuyến
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
00:30
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
18:30
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
14:30
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
04:30
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• 16 - Tống Văn Trân
5h30m
16:30
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
00:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
20:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:59
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
06:14
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
01:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
16:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
18:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
05:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
04:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
10:30
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
16:45
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
03:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
09:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
15:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
14:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
19:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
06:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
12:15
• 8 - Châu Đốc
Huệ Nghĩachuyến xe an toàn covid-19
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• 16 - Tống Văn Trân
6h15m
02:15
• 8 - Châu Đốc