Bến xe Chợ Đồn

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Chợ Đồn

Địa chỉ Bến xe Chợ Đồn

 Trụ sở: Thị trấn Bằng Lũng Tổ 12 Đồng Nam Huyện Chợ Đồn, TT. Bằng Lũng, Chợ Đồn, Bắc Kạn, Vietnam, Chợ Đồn, province_vi Bắc Kạn

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Chợ Đồn

Tuyến đường Giá vé
1
Xe Trường Giang (Bắc Kạn)

90.000₫

Xe khách Bến xe Chợ Đồn