Bến xe Đạ Tẻh

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Đạ Tẻh

Địa chỉ Bến xe Đạ Tẻh

 Trụ sở: Khu phố 3, thị trấn Đạ tẻh, Đạ Tẻh, province_vi Lâm Đồng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Đạ Tẻh

Tuyến đường Giá vé
4
Xe Sơn Hải

80.000₫

Xe Minh Thới

80.000₫

Xe Thảo Trang

90.000₫

Xe Nguyễn Bảo

250.000₫

Xe khách Bến xe Đạ Tẻh