Bến xe Đông Bình

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Đông Bình

Địa chỉ Bến xe Đông Bình

 Trụ sở: Nghĩa Hưng, province_vi Nam Định

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Đông Bình

Tuyến đường Giá vé
3
Xe Việt Linh

75.000₫

Xe Hoà Tiến

150.000₫

Xe khách Bến xe Đông Bình