Xe Năm Rùm

So sánh giá vé lịch trình xe Năm Rùm với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Năm Rùm

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 2 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Năm Rùm

 Trụ sở: KP2, TT Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên