Xe Phúc Thuận Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Thuận Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Thuận Thảo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Qui Nhơn 2 chuyến/ngày
Qui Nhơn đi Sài Gòn 1 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Liên Chiểu 2 chuyến/ngày
Liên Chiểu đi Sài Gòn 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Thuận Thảo

 Trụ sở: 03 Hải Dương - Bình Ngọc, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên