loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Vinh (160)
 • Diễn Châu (156)
 • Nghi Lộc (78)
 • Quỳnh Lưu (39)
 • Hoàng Mai (33)
 • Nghĩa Đàn (12)
 • Thái Hòa (6)
Drop-off point
 • Can Lộc (89)
 • Thạch Hà (84)
 • Nghi Xuân (80)
 • Hồng Lĩnh (42)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Vinh - Nghe An to Can Loc - Ha Tinh

: 43 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
04:25
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
04:50
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - V.01 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
03:50
• Ly Thuong Kiet Office
1h
04:50
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - V.01 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
03:50
• Vinh West Bus Station
1h
04:50
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - V.01 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:55
• Quan Banh Office
1h5m
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
03:45
• Quan Banh Office
1h5m
04:50
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - V.01 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Ly Thuong Kiet Office
1h
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:00
• Vinh West Bus Station
1h
04:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 08 trip
Trần Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Vinh Airport
1h30m
10:30
• Ha Tinh Offical
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:35
• Quan Banh Office
1h5m
04:40
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
03:55
• Quan Banh Office
1h5m
05:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
03:40
• Ly Thuong Kiet Office
1h
04:40
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
23:20
• Quan Banh Office
1h10m
00:30
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 28-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
17:10
• Vinh West Bus Station
1h5m
18:15
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 28-01-2022 Yen Nghia - Ha Tinh - 16 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
04:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
05:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
18:15
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
18:40
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 28-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
00:00
• Ben Thuy 1 Bridge
0h30m
00:30
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 09 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
02:20
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
02:45
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 10 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
17:35
• Ben Thuy 1 Bridge
0h25m
18:00
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 28-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
01:40
• Quan Banh Office
1h5m
02:45
• Can Loc Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 27-01-2022 Nuoc Ngam - Ha Tinh - 10 trip