loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Nghe An
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Nghe An

: 474 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 03/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:20
• C Gate Nuoc Ngam Bus Station
4h
00:20
• Vinh city (1A High way)
*Belongs to 19:00 07-06-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
20:15
• Gach Crossroads
6h45m
03:00
• Quynh Luu
*Belongs to 19:45 07-06-2023 BX Son Tay - Vinh (QL32) trip
No prepayment required
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
6h
04:00
• Bến xe Yên Thành
Sao Nghệ Limousine
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:00
• Nuoc Ngam Bus Station
5h30m
22:30
• Quynh Luu
*Belongs to 17:00 07-06-2023 Ha Noi - Vinh trip
An Phú Quý
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
22:40
• Nuoc Ngam Bus Station
6h
04:40
• Bac Vinh Bus Station
*Belongs to 22:40 07-06-2023 Ha Noi - Vinh - Yen Xuan trip
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Gia Lam Bus Station
7h15m
19:45
• Vinh City Station Gate
No prepayment required
Hải Bình
Instant booking
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
18:15
• Ngoc Hoi Office
6h55m
01:10
• Con Cuong Bus Station
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
17:50
• Nuoc Ngam Bus Station
5h45m
23:35
• Quynh Luu
*Belongs to 17:50 07-06-2023 Ha Noi - Do Luong trip
No prepayment required
Đức Lan
Đức Lan
Limousine 20 phòng VIP (WC)
• Nuoc Ngam Bus Station
5h30m
04:00
• Vinh Office
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
12:30
• Nuoc Ngam Bus Station
4h25m
16:55
• Quynh Thang
*Belongs to 12:30 07-06-2023 Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Đức Thịnh Phát
Đức Thịnh Phát
Giường nằm 40 chỗ
• Bac Thang Long Industry Crossroad
8h45m
06:00
• Ngã 5 Hạnh Lâm
Mận Vũ
Mận Vũ
Limousine VIP 20 phòng
12:20
• Nuoc Ngam Bus Station
5h30m
17:50
• Vinh (along 1A National Route)
*Belongs to 12:20 07-06-2023 Ha Noi - Ky Anh trip
Thọ Như
Thọ Như
Limousine giường nằm 34 chỗ
09:40
• My Dinh Bus Station
6h10m
15:50
• Vinh West Bus Station
Phú Quý
Phú Quý
Limousine giường phòng 32 chỗ (WC)
11:10
• Nuoc Ngam Bus Station
5h30m
16:40
• Cầu Bến Thuỷ
*Belongs to 11:10 07-06-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• My Dinh Bus Station
5h55m
02:55
• Nghệ An (dọc QL 1A)
*Belongs to 21:00 07-06-2023 Ha Noi - Huong Khe - Quang Binh trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
21:30
• Co Nhue Crossroads - Pham Van Dong
7h5m
04:35
• Bac Vinh Bus station
*Belongs to 23:15 07-06-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
No prepayment required
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
• Ha Noi Office - Pham Hung
5h
03:00
• Vinh (along 1A National Route)
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
18:00
• Ha Noi Office
6h50m
00:50
• Ben Thuy 1 Bridge
*Belongs to 18:00 07-06-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
Châu Tịnh
Châu Tịnh
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• My Dinh Office
5h40m
01:10
• Hoang Mai Town
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
23:00
• Kim Anh Crossroad
4h5m
03:05
• Vinh Office
*Belongs to 17:00 07-06-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Tuấn Nghĩa
Tuấn Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Nuoc Ngam Bus Station
5h30m
18:00
• Nghe An (1A High street)
*Belongs to 12:30 07-06-2023 Ha Noi - Ky Anh trip
No prepayment required
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ (CABIN ĐÔI)
19:30
• Nuoc Ngam Bus Station
4h
23:30
• Nghe An (along 1A National Route)
*Belongs to 19:30 07-06-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Hoàng Long Hải Vân
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Nuoc Ngam Bus Station
5h
21:00
• Dien Chau Folk
Dương Vũ
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
17:45
• Mai Dich 1 Gas Station
5h
22:45
• Vinh city (1A High way)
*Belongs to 16:00 07-06-2023 Son Tay - Ha Noi - Da Nang trip
No prepayment required
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Instant booking
Bảo Ngọc (Huy Phúc)
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h
00:00
• Bac Vinh Bustation
No prepayment required
Tân Minh Hà
Instant booking
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
11:30
• Nuoc Ngam Bus Station
6h
17:30
• Vinh (along 1A National Route)
*Belongs to 11:30 07-06-2023 Ha Noi - Vinh - Nghi Xuan trip
Tân Ngọc Dũng
Giường nằm 40 chỗ
• Noi Bai Air Port
7h20m
02:00
• Do Luong Bus Station
Tâm Đạt
Giường nằm 40 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
7h
05:00
• Do Luong office
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
• Nuoc Ngam Bus Station
4h30m
09:31
• Nghe An
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:00
• 11 Nguyen Hoang
6h
23:00
• Vinh City (Vinh university)
*Belongs to 17:00 07-06-2023 Ha Noi - Hue (My Dinh) trip
No prepayment required
Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:50
• Nuoc Ngam Bus Station
4h40m
16:30
• Nghe An (Along the way 1A)
HTX 27/7
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Nuoc Ngam Bus Station (cell 62)
10h
04:00
• Nam Can border gate