loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Vung Tau - Ba Ria-Vung Tau

: 361 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/12/2022
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
04:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
06:25
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
04:30
• Bến xe Miền Tây
2h25m
06:55
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Vie Limousine
Instant booking
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn phòng Quận 1
2h
07:00
• Văn phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
05:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
07:25
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Vie Limousine
Instant booking
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
05:30
• Văn phòng Quận 1
2h
07:30
• Văn phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
05:30
• Bến xe Miền Tây
2h25m
07:55
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Vie Limousine
Instant booking
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Quận 1
2h
08:00
• Văn phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng Quận 1
2h
08:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
08:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn phòng quận 1
2h
08:00
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Bến xe Miền Tây
2h25m
08:25
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
06:00
• Văn phòng quận 1
2h10m
08:10
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:15
• Văn phòng quận 1
2h
08:15
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:25
• Văn phòng Hàng Xanh
2h10m
08:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Belongs to 06:00 08-01-2023 San Bay - Vung Tau trip
Anh Quốc Limousine
Instant booking
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
08:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Vie Limousine
Instant booking
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Quận 1
2h
08:30
• Văn phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
09:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng Quận 1
2h
08:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:30
• Văn phòng quận 1
2h
08:30
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Ghế ngồi 16 chỗ
06:30
• Bến xe Miền Tây
2h25m
08:55
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Thành Vinh (Vũng Tàu)
Instant booking
Thành Vinh (Vũng Tàu)
Limousine 9 chỗ
06:30
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h30m
09:00
• VP Vũng Tàu
No prepayment required
Anh Quốc Limousine
Instant booking
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Cây xăng 184 Nguyễn Văn Trỗi
2h
08:30
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Belongs to 06:30 08-01-2023 Sai Gon - Vung Tau trip
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
06:45
• Văn phòng quận 1
2h
08:45
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
06:55
• Văn phòng Hàng Xanh
2h10m
09:05
• Văn Phòng Vũng Tàu
*Belongs to 06:30 08-01-2023 San Bay - Vung Tau trip
Anh Quốc Limousine
Instant booking
Anh Quốc Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h
09:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Vie Limousine
Instant booking
Vie Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Quận 1
2h
09:00
• Văn phòng Vũng Tàu
No prepayment required
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng Quận 1
2h
09:00
• Văn Phòng Vũng Tàu
Huy Hoàng
Instant booking
Huy Hoàng
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h35m
09:35
• Văn Phòng Vũng Tàu
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn phòng quận 1
2h
09:00
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required
Hoa Mai
Instant booking
Hoa Mai
Limousine 9 chỗ
07:00
• Sân Bay Tân Sơn Nhất
2h37m
09:37
• Văn phòng Hoa Mai Vũng Tàu
No prepayment required