loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Khanh Hoa > Bus ticket from Sai Gon to Nha Trang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Nha Trang - Khanh Hoa

: 206 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
17:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:15 31-10-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
08:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
16:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:00
• Ngã Tư Bình Phước
10h
18:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 07:00 31-10-2022 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:15
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Hạnh Cafe
Instant booking
Hạnh Cafe
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• VP Sài Gòn
9h30m
18:00
• VP Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
08:30
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
18:15
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 08:15 31-10-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
09:00
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
17:05
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:45
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
19:30
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 09:30 31-10-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:00
• Bến xe CV 23/9
7h55m
17:55
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
10:00
• Bến xe CV 23/9
7h40m
17:40
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 10:00 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
18:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
10:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7h45m
18:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Belongs to 10:15 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
10:30
• Vp. Quận 1
10h
20:30
• Trạm Nha Trang
No prepayment required
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Giường nằm 32 chỗ
10:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
18:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Giường nằm 42 chỗ
10:50
• Trạm xe Thành Bưởi Quận 9
9h40m
20:30
• Trạm Nha Trang
*Belongs to 10:30 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:00
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 26
10h
21:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:15
• Ngã 4 Bình Phước
9h45m
21:00
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:00 31-10-2022 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Giường nằm 38 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe CV 23/9
10h
21:30
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
19:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Cúc Tùng
Instant booking
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 36
8h5m
19:35
• Bến Xe Phía Nam Nha Trang
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
7h45m
19:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Belongs to 11:30 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP Sang) trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
11:30
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
9h
20:30
• Lotte Mart Nha Trang
*Belongs to 11:30 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang trip
Lượng Triều
Instant booking
Lượng Triều
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Bàu Cát (Tân Bình) - An Sương
7h2m
18:32
• Ngã 3 nhà máy sợi Nha Trang
*Belongs to 11:30 31-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
• Bến xe CV 23/9
7h55m
19:40
• Văn phòng Nha Trang
No prepayment required
Huỳnh Gia
Instant booking
Huỳnh Gia
Limousine giường phòng 21 chỗ (WC)
11:45
• Bến xe CV 23/9
7h40m
19:25
• Bến xe Phía Nam Nha Trang
*Belongs to 11:45 31-10-2022 Sai Gon - Nha Trang (VIP) trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Giường nằm 46 chỗ
12:00
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
9h30m
21:30
• Khánh Hòa
*Belongs to 12:00 31-10-2022 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai trip
Thuận Tâm
Instant booking
Thuận Tâm
Giường nằm 41 chỗ
12:01
• Ngã 4 Bốn Xã
11h
23:01
• Khánh Hòa
*Belongs to 12:01 31-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Khanh Phong
Instant booking
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
12:15
• Bến xe Công Viên 23/9 - Quận 1
8h
20:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)