loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Binh Thuan > Bus ticket from Sai Gon to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Phan Thiet - Binh Thuan

: 244 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/12/2022
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
05:35
• Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4h55m
10:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 06:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
05:40
• Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4h50m
10:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 06:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
06:00
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
10:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 06:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
07:05
• Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4h55m
12:00
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
07:10
• Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4h50m
12:00
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:20
• Big C - Pandora Trường Chinh
4h55m
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:30
• Sân bay Tân Sơn Nhất
4h45m
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
07:30
• Sân bay TSN - Cột 15 Ga Quốc Tế
5h
12:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
07:30
• Highland Coffee (Ga Quốc nội)
5h
12:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
07:30
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
12:00
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
07:35
• Cổng số 2 Phổ Quang, Trạm SVD QK7
4h55m
12:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:35
• Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4h40m
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
07:40
• Petrolimex Nguyễn Văn Trỗi - Huỳnh Văn Bánh
4h50m
12:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
07:45
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
07:45
• Văn phòng quận 5
7h45m
15:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:15 23-01-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
08:00
• Cây xăng Phan Xích Long
4h30m
12:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
ADT Limousine
Instant booking
ADT Limousine
Solati 10 chỗ
08:00
• Điểm đón Hàng Xanh
4h30m
12:30
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 08:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:00
• Ngã Tư Bình Phước
5h30m
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 07:00 23-01-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
Hoàng Vũ Limousine
Instant booking
Hoàng Vũ Limousine
Limousine 9 chỗ
08:15
• Parkson Cantavil
4h
12:15
• Lotte Mart - Phan Thiết
*Belongs to 07:30 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
08:30
• Bến xe buýt công viên 23/9
5h
13:30
• Thành phố Phan Thiết
*Belongs to 08:30 23-01-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
08:50
• Thành Bưởi Quận 9
4h40m
13:30
• Thành phố Phan Thiết
*Belongs to 08:30 23-01-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:15
• Ngã 4 Bình Phước
6h15m
15:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:15 23-01-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
09:30
• Sân bay TSN - Cột 15 Ga Quốc Tế
5h
14:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 10:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
09:30
• Highland Coffee (Ga Quốc nội)
5h
14:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 10:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
09:30
• Văn phòng Bình Thạnh
6h45m
16:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 09:30 23-01-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:45
• Bến Xe Miền Đông Mới
5h45m
15:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:15 23-01-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
G5Car
Instant booking
G5Car
Limousine 9 chỗ
10:00
• Cây xăng Phan Xích Long
4h30m
14:30
• Lottemart - Phan Thiết
*Belongs to 10:00 23-01-2023 Sai Gon - Mui Ne trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
10:00
• Bến xe buýt công viên 23/9
5h
15:00
• Thành phố Phan Thiết
*Belongs to 10:00 23-01-2023 Sai Gon - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• Ngã 4 Bình Phước
6h15m
16:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 09:30 23-01-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Trà Lan Viên
Instant booking
Trà Lan Viên
Limousine 21 Phòng (WC)
10:20
• Thành Bưởi Quận 9
4h40m
15:00
• Thành phố Phan Thiết
*Belongs to 10:00 23-01-2023 Sai Gon - Nha Trang trip