loading

Tran Hoa Bus

Headquarter: 320 Đồng Đen, phường 10 (ngã 3 Đồng Đen - Âu Cơ)

(20)
We don't have any photos information yet.
Vé Xe RẻDownload VeXeRe app to receive reminders about your trips, track your bus location and enjoy other promotions!

Check Tran Hoa bus routes

from Hồ Chí Minh to Quảng Nam - Đại Lộc
from Quảng Nam - Đại Lộc to Hồ Chí Minh

Phone numbers and addresses of Tran Hoa bus

Tran Hoa bus office in Quảng Nam

Đại Lộc
Phòng vé tại khu 3 và khu 7, thị trấn Ái Nghĩa

Tran Hoa bus office in Hồ Chí Minh

Bến xe An Sương
Quốc Lộ 22, Xã Bà Điểm
Tân Bình
320 Đồng Đen, phường 10 (ngã 3 Đồng Đen- Âu Cơ)

The latest bus fares in 09/2020

RouteBooking details

from Sài Gòn to Đại Lộc - Quảng Nam

Tran Hoa bus ticket from Sài Gòn to Đại Lộc - Quảng Nam

from Đại Lộc - Quảng Nam to Sài Gòn

Tran Hoa bus ticket from Đại Lộc - Quảng Nam to Sài Gòn