loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thái Nguyên từ Hà Nội > xe Bảo Phong đi Thái Nguyên từ Sóc Sơn
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Bảo Phong Limousine từ Sóc Sơn - Hà Nội đi Thái Nguyên

: 16 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
06:15
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
07:15
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
06:25
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
07:25
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 05:40 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
07:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
08:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:15
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
09:15
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
08:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
09:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
09:25
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
10:25
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
10:05
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
11:05
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
11:15
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
12:15
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
12:15
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
13:15
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
13:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
14:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
14:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
15:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
15:25
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
16:25
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 14:40 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
16:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
17:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
17:45
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
18:45
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
19:15
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
20:15
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên
Bảo Phong
Xác nhận tức thì
Bảo Phong
Ghế ngồi 16 chỗ
20:25
• (Domestic Terminal) - 1st Floor, Hall E, Arrival E1.5 - Noi Bai International Airport
1h
21:25
• Thai Nguyen Office
*Vé chặng thuộc chuyến 19:40 20-03-2023 Hà Nội - Thái Nguyên