• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Hải Âu

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Âu với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Âu

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Dương Kinh - Hải Phòng 26 chuyến/ngày
Hồng Bàng - Hải Phòng đi Hà Nội 18 chuyến/ngày
Hà Nội đi Ngô Quyền - Hải Phòng 26 chuyến/ngày
Ngô Quyền - Hải Phòng đi Hà Nội 14 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Âu

 Trụ sở: 273 Trần Nguyễn Hãn, Lê Chân, TP. Hải Phòng