Xe Đồng Phước

So sánh giá vé lịch trình xe Đồng Phước với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đồng Phước

Tuyến đường Giá vé
Tây Ninh - Tây Ninh đi Sài Gòn 79 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tây Ninh - Tây Ninh 79 chuyến/ngày
Hòa Thành - Tây Ninh đi Sài Gòn 79 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Hòa Thành - Tây Ninh 31 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đồng Phước

 Trụ sở: Bến xe Tây Ninh, 01 Võ Văn Truyện, khu phố 1, Phường 2, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh