Xe Đồng Phước

So sánh giá vé lịch trình xe Đồng Phước với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Đồng Phước

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tây Ninh - Tây Ninh 91 chuyến/ngày
Tây Ninh - Tây Ninh đi Sài Gòn 93 chuyến/ngày
Thạnh Phú - Bến Tre đi Tây Ninh - Tây Ninh 1 chuyến/ngày
Tây Ninh - Tây Ninh đi Thạnh Phú - Bến Tre 1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Đồng Phước

 Trụ sở: Bến xe Tây Ninh, 01 Võ Văn Truyện, khu phố 1, Phường 2, Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh