Xe Hảo

So sánh giá vé lịch trình xe Hảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hảo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Cà Mau - Cà Mau 10 chuyến/ngày
Cà Mau - Cà Mau đi Sài Gòn 6 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Bạc Liêu - Bạc Liêu 10 chuyến/ngày
Bạc Liêu - Bạc Liêu đi Sài Gòn 6 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hảo

 Trụ sở: 6 Phó Cơ Điều, P12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh