Xe Liên Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Liên Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Liên Hưng

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Cam Ranh - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Sài Gòn 9 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Năm Căn - Cà Mau 3 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Thanh Khê - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Liên Hưng

 Trụ sở: 77 Thái Nguyên, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa