• nhà xe Tra Lan Vien SG di Nha Trang
  • nhà xe Tra Lan Vien SG di Nha Trang
Xe Liên Hưng

So sánh giá vé lịch trình xe Liên Hưng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Liên Hưng

Tuyến đường Giá vé
Nha Trang - Khánh Hòa đi Năm Căn - Cà Mau 3 chuyến/ngày
Nha Trang - Khánh Hòa đi Thanh Khê - Đà Nẵng 3 chuyến/ngày
Tịnh Biên - An Giang đi Nha Trang - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày
Cà Mau - Cà Mau đi Nha Trang - Khánh Hòa 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Liên Hưng

 Trụ sở: 77 Thái Nguyên, Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa