• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Phúc Xuyên

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Xuyên với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Xuyên

Tuyến đường Giá vé
8 chuyến/ngày
6 chuyến/ngày
6 chuyến/ngày
6 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Xuyên

 Trụ sở: Tổ 7, khu 1, Yên Thanh, Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh