• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Tiến Oanh

So sánh giá vé lịch trình xe Tiến Oanh với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tiến Oanh

Tuyến đường Giá vé
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tiến Oanh

 Trụ sở: 274 Đồng Đen, Phường 10, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh