Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Khánh Hòa từ Sài Gòn

chevron_right_gray_20dpxe Cúc Tùng đi Nha Trang từ Sài Gòn

Vé xe Cúc Tùng từ Sài Gòn đi Nha Trang - Khánh Hòa
: 41 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 14/04/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • VP Sài Gòn

9h35m

pickup-icon

15:05 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

05:30 • VP Sài Gòn

11h5m

pickup-icon

16:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Bến xe Miền Đông mới

10h35m

pickup-icon

16:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Bến xe Miền Đông mới

9h5m

pickup-icon

15:05 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP Sài Gòn

11h5m

pickup-icon

17:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

06:30 • VP Sài Gòn

9h35m

pickup-icon

16:05 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Miền Đông mới

10h35m

pickup-icon

17:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Bến xe Miền Đông mới

9h5m

pickup-icon

16:05 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

07:30 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

17:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

08:00 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

17:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

09:00 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

18:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

09:30 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

18:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

10:00 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

19:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

10:30 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

19:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

11:00 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

20:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

11:30 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

20:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

12:00 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

21:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

12:30 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

21:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

14:00 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

23:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

23:30 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

15:40 • Ngã 4 An Sương

8h35m

pickup-icon

00:15 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • VP Sài Gòn

9h30m

pickup-icon

05:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • VP Sài Gòn

8h30m

pickup-icon

04:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • VP Sài Gòn

11h5m

pickup-icon

06:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • VP Sài Gòn

9h35m

pickup-icon

05:05 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe Miền Đông mới

10h35m

pickup-icon

06:35 • Bến xe Ninh Hòa

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe Miền Đông mới

9h

pickup-icon

05:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe Miền Đông mới

8h

pickup-icon

04:00 • Bến Xe Phía Nam Nha Trang

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • VP Sài Gòn

9h35m

pickup-icon

05:35 • Bưu điện Cam Ranh

Cúc Tùng
Xác nhận tức thì
Cúc Tùng

3.7

star

(1336 đánh giá)

pickup-icon

20:00 • Bến xe Miền Đông mới

9h5m

pickup-icon

05:05 • Bưu điện Cam Ranh