Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

T6, 24/05/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé
keyboard_arrow_down
Điểm đón
keyboard_arrow_down
Điểm trả
keyboard_arrow_down
Tiêu chí phổ biến
keyboard_arrow_down
Vị trí ghế
keyboard_arrow_down
Loại xe
keyboard_arrow_down
Loại ghế / giường
keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
19:00
• Hà Nội
1h30m
20:30
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 6 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
20:01
• Hà Nội
1h30m
21:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
20:00
• Hà Nội
1h30m
21:30
• Thủy Nguyên
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
07:01
• Hà Nội
1h30m
08:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Chỉ còn 2 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
09:02
• Hà Nội
1h30m
10:32
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
11:02
• Hà Nội
1h30m
12:32
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 8 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Ghế ngồi 27 chỗ
21:04
• Hà Nội
1h30m
22:34
• Hải Phòng
220.000đ
Giảm 50%
Còn 26 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
21:00
• Hà Nội
1h30m
22:30
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 5 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
22:00
• Hà Nội
1h30m
23:30
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
06:01
• Hà Nội
1h30m
07:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 5 chỗ trống
Không cần thanh toán trước

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Ghế ngồi 27 chỗ
16:02
• Hà Nội
1h30m
17:32
• Hải Phòng
220.000đ
Giảm 50%
Còn 24 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
14:01
• Hà Nội
1h30m
15:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 6 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
18:00
• Hà Nội
1h30m
19:30
• Thủy Nguyên
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
20:02
• Hà Nội
1h30m
21:32
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
09:01
• Hà Nội
1h30m
10:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 7 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
21:01
• Hà Nội
1h30m
22:31
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
10:00
• Hà Nội
1h30m
11:30
• Thủy Nguyên
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 11 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
15:00
• Hà Nội
1h30m
16:30
• Thủy Nguyên
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 10 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
07:02
• Hà Nội
1h30m
08:32
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 6 chỗ trống
Không cần thanh toán trước
Thông báo
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Xác nhận tức thì
Hải Phòng Travel (Đất Cảng)
Limousine 11 chỗ
19:02
• Hà Nội
1h30m
20:32
• Hải Phòng
Từ 230.000đ
Giảm 50%
Còn 10 chỗ trống
Không cần thanh toán trước