loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Khánh Hòa từ Bình Thuận
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Khanh Phong từ Bình Thuận đi Khánh Hòa

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 19/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h30m
06:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h10m
05:40
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
2h50m
05:20
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h45m
06:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:45
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h10m
05:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:45
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h45m
06:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:45
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
2h50m
05:35
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
02:45
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h30m
06:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:30
• Phan Rí
2h45m
06:15
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:30
• Phan Rí
2h30m
06:00
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:30
• Phan Rí
1h50m
05:20
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:30
• Phan Rí
2h10m
05:40
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 22:05 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:45
• Phan Rí
2h10m
05:55
• Bưu điện Cam Lâm
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:45
• Phan Rí
1h50m
05:35
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:45
• Phan Rí
2h30m
06:15
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Xác nhận tức thì
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
03:45
• Phan Rí
2h45m
06:30
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
*Vé chặng thuộc chuyến 22:20 20-03-2023 Sài Gòn - Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h35m
04:00
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
2h40m
03:05
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Rí
2h5m
03:05
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h
06:15
• Bưu điện Cam Lâm
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h20m
06:35
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Rí
2h25m
06:15
• Bưu điện Cam Lâm
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Rí
2h45m
06:35
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
• Phan Rí
3h
06:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:15
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h35m
19:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:15
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h
19:15
• Bưu điện Cam Lâm
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:15
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
3h20m
19:35
• Siêu thị Coop Mart Nha Trang
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:15
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
2h40m
18:55
• QL1A Cam Ranh (CoopMart Cam Ranh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:50
• Phan Rí
3h
19:50
• Văn Phòng Nha Trang (KS Mường Thanh)
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
16:50
• Phan Rí
2h25m
19:15
• Bưu điện Cam Lâm