Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe kháchchevron_right_gray_20dpxe đi Sài Gòn từ Đắk Lắk

chevron_right_gray_20dpxe Kim Anh đi Sài Gòn từ Krông Pắk

Vé xe Kim Anh từ Krông Pắk - Đắk Lắk đi Sài Gòn
: 51 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 19/06/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nông trường 718-719

8h55m

pickup-icon

14:55 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nông trường 718-719

9h25m

pickup-icon

15:25 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

06:00 • Nông trường 718-719

8h40m

pickup-icon

14:40 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h55m

pickup-icon

14:55 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h40m

pickup-icon

14:40 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:00 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

8h25m

pickup-icon

15:25 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Bến xe Phước An

7h40m

pickup-icon

14:55 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Bến xe Phước An

8h10m

pickup-icon

15:25 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

07:15 • Bến xe Phước An

7h25m

pickup-icon

14:40 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:15 • Nông trường 718-719

8h55m

pickup-icon

03:10 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:15 • Nông trường 718-719

9h25m

pickup-icon

03:40 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:15 • Nông trường 718-719

8h40m

pickup-icon

02:55 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Nông trường 718-719

8h55m

pickup-icon

03:25 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Nông trường 718-719

8h40m

pickup-icon

03:10 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

18:30 • Nông trường 718-719

9h25m

pickup-icon

03:55 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

8h45m

pickup-icon

03:45 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

9h10m

pickup-icon

04:10 • Ngã 4 Ga

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

8h30m

pickup-icon

03:30 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

9h45m

pickup-icon

04:45 • Bến Xe Miền Tây

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

9h25m

pickup-icon

04:25 • Ngã 4 An Sương

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:00 • Nông trường 718-719

9h30m

pickup-icon

04:30 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h55m

pickup-icon

03:10 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

8h25m

pickup-icon

03:40 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:15 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h40m

pickup-icon

02:55 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h55m

pickup-icon

03:25 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

7h40m

pickup-icon

03:10 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Bến xe Phước An

7h40m

pickup-icon

03:10 • Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 94

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Nhà xe Kim Anh (Chợ Ea Phê)

8h25m

pickup-icon

03:55 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Bến xe Phước An

8h10m

pickup-icon

03:40 • Ngã 4 Bà Điểm (Gần khu CN Vĩnh Lộc)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC

Kim Anh
Xác nhận tức thì
Kim Anh

4.4

star

(1686 đánh giá)

pickup-icon

19:30 • Bến xe Phước An

7h25m

pickup-icon

02:55 • Ngã 4 Bình Phước (Cây xăng 47)

KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC