Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 20k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Tây Ninh > xe Lê Khánh đi Tân Bình từ Tây Ninh
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ chỗ150%

Vé xe Lê Khánh từ Tây Ninh đi Tân Bình - Sài Gòn

: 242 chuyến mỗi ngày
author-avatar
Vexere Team
Ngày cập nhật: 28/11/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:22
• Suối Dây
4h35m
06:57
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:22
• Suối Dây
3h35m
05:57
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:40
• Suối Ngô
4h55m
07:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:40
• Suối Ngô
3h55m
06:35
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:41
• Suối Ngô
3h55m
06:36
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:41
• Suối Ngô
4h55m
07:36
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:42
• Suối Ngô
3h55m
06:37
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:42
• Suối Ngô
4h55m
07:37
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:45
• Tân Hà
3h10m
05:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:45
• Tân Hà
4h10m
06:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:47
• Tân Hà
3h10m
05:57
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:47
• Tân Hà
4h10m
06:57
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:50
• Đông Hà
4h5m
06:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:50
• Đông Hà
3h5m
05:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:52
• Đông Hà
3h5m
05:57
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:52
• Đông Hà
4h5m
06:57
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:55
• Trạm Kà Tum
3h
05:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
02:55
• Trạm Kà Tum
4h
06:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:57
• Trạm Kà Tum
3h
05:57
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
02:57
• Trạm Kà Tum
4h
06:57
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Suối Dây
4h35m
07:35
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
03:00
• Trạm Tân Châu
3h55m
06:55
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 22 chỗ Fuso
03:00
• Trạm Tân Châu
2h55m
05:55
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:00
• Suối Dây
3h35m
06:35
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:40 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:01
• Suối Dây
4h35m
07:36
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:01
• Suối Dây
3h35m
06:36
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:41 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:02
• Suối Dây
3h35m
06:37
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:02
• Trạm Tân Châu
2h55m
05:57
• Văn phòng Tân Bình
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:02
• Trạm Tân Châu
3h55m
06:57
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:02 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn
Lê Khánh
Xác nhận tức thì
Lê Khánh
Ghế ngồi 16 chỗ
03:02
• Suối Dây
4h35m
07:37
• Sân bay Tân Sơn Nhất - cột 15, ga quốc tế
*Vé chặng thuộc chuyến 03:42 27-11-2023 Tân Hà - Sân Bay - Sài Gòn