Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Nhập ngày đi

add

Thêm ngày về

Vé xe khách

chevron_right_gray_20dpxe đi Nghệ An từ Hà Nội

Vé xe Sao Nghệ Limousine từ Hà Nội đi Nghệ An
: 45 chuyến mỗi ngày
author-avatar

Vexere Team

Ngày cập nhật: 24/05/2024

info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

15:00 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

14:00 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

08:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

14:20 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

10:01 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

16:31 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

10:01 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

15:31 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

10:01 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

15:51 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

18:15 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

17:15 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

11:45 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

17:35 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

13:10 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

19:40 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

13:10 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

18:40 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

13:10 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

19:00 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

21:00 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

20:20 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

14:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

20:00 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

15:45 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

22:15 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

15:45 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

21:15 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

15:45 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

21:35 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

23:20 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

22:20 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

16:50 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

22:40 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

18:20 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

00:50 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

18:20 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

00:10 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

18:20 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

23:50 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

03:00 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

02:20 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

20:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

02:00 • Quỳnh Lưu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Bến xe Nước Ngầm

6h30m

pickup-icon

04:00 • Bến xe phía Đông TP Vinh

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h50m

pickup-icon

03:20 • Ngã tư Diễn Châu

Sao Nghệ Limousine
Xác nhận tức thì
Sao Nghệ Limousine

4.6

star

(900 đánh giá)

pickup-icon

21:30 • Bến xe Nước Ngầm

5h30m

pickup-icon

03:00 • Quỳnh Lưu