loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Bình Phước từ Bình Dương > xe đi Phước Long từ Bình Dương
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Phước Long - Bình Phước từ Bình Dương chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 19 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 04/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:15
• Bình Dương
2h45m
10:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
08:15
• Bình Dương
2h45m
11:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:15
• Bình Dương
2h45m
12:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
10:15
• Bình Dương
2h45m
13:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Solati Limousine 12 chỗ
11:15
• Bình Dương
2h45m
14:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Đắk Ơ
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:15
• Bình Dương
2h45m
14:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:15
• Bình Dương
2h45m
15:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
13:15
• Bình Dương
2h45m
16:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
14:15
• Bình Dương
2h45m
17:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:15
• Bình Dương
2h45m
18:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:15
• Bình Dương
2h45m
19:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
17:15
• Bình Dương
2h45m
20:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 16:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
18:15
• Bình Dương
2h45m
21:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
20:15
• Bình Dương
2h45m
23:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 19:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Petro Bình Phước
Xác nhận tức thì
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
21:15
• Bình Dương
2h45m
00:00
• Vp. Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 20:00 09-02-2023 Hồ Chí Minh - Phước Long
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
09:15
• Cổng Chào Bình Dương
3h15m
12:30
• BX Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 09-02-2023 Sài Gòn - Bình Phước
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
11:15
• Cổng Chào Bình Dương
3h15m
14:30
• BX Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 09-02-2023 Sài Gòn - Bình Phước
Tú Nhi
Tú Nhi
Giường nằm 40 chỗ
11:45
• Cổng Chào Bình Dương
3h15m
15:00
• BX Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bình Phước
Tú Nhi
Tú Nhi
Giường nằm 40 chỗ
15:45
• Cổng Chào Bình Dương
3h15m
19:00
• BX Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bình Phước
Tú Nhi
Tú Nhi
Limousine 9 chỗ
17:45
• Cổng Chào Bình Dương
3h15m
21:00
• BX Phước Long
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 09-02-2023 Sài Gòn - Bình Phước