Đang chuyển đến trang thanh toán

Việc này không quá 15 giây, bạn đợi chút nhé!

loading
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Ngày đi

T7, 22/06/2024

add

Thêm ngày về

Sắp xếp
Lọc

Xóa lọc

Giờ đi

keyboard_arrow_down

Từ

Đến

Giá vé

keyboard_arrow_down

Điểm đón

keyboard_arrow_down

Điểm trả

keyboard_arrow_down

Tiêu chí phổ biến

keyboard_arrow_down

Vị trí ghế

keyboard_arrow_down

Loại xe

keyboard_arrow_down

Loại ghế / giường

keyboard_arrow_down

Tiêu chí lọc nhanh phổ biến

Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
22:30
• Văn phòng Hoàng Văn Thụ
6h30m
05:00
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
10:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
16:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 10 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:59
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
05:59
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
22:30
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
04:30
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:00
• Văn phòng Hoàng Văn Thụ
6h30m
05:30
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
22:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
04:00
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 14 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:30
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
05:30
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:30 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:15
• Văn phòng Hoàng Văn Thụ
6h30m
05:45
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 23 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:45 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:29
• Văn phòng Hoàng Văn Thụ
6h30m
05:59
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 17 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:59 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
15:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
21:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 22 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước

Trải nghiệm tìm chuyến của bạn thế nào?

Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
17:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
23:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 23 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
05:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
11:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Chỉ còn 3 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
05:00
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 13 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
23:45
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
05:45
• Ngã Ba Liên Khương
(23/06)
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 23 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 23:45 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
07:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
13:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 15 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
13:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
19:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 18 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
04:30
• Văn phòng Hoàng Văn Thụ
6h30m
11:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Chỉ còn 3 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 05:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Tân Bình)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Xác nhận tức thì
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
06:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
12:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ
Khứ hồi giảm 100K
Còn 8 chỗ trống
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-06-2024 Sài Gòn - Đà Lạt (Nguyễn Xí)
Không cần thanh toán trước
Phong Phú
Phong Phú
Limousine phòng đôi 24 chỗ
08:00
• Văn Phòng Bình Thạnh
6h
14:00
• Ngã Ba Liên Khương
Từ 450.000đ