• Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
  • Ve Xe Chap Canh Uoc Mo Giang Duong 2018
  • Tuyen Dung
Xe Bằng Phấn

So sánh giá vé lịch trình xe Bằng Phấn với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Bằng Phấn

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang 1 chuyến/ngày
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội 2 chuyến/ngày
Hà Giang - Hà Giang đi Hà Nội 1 chuyến/ngày
Hà Nội đi Hà Giang - Hà Giang 2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Bằng Phấn

 Trụ sở: 100 Trần Phú, tổ 15 Minh Khai, Hà Giang, Tỉnh Hà Giang