Xe Hải Phượng

So sánh giá vé lịch trình xe Hải Phượng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Hải Phượng

Tuyến đường Giá vé
Hà Nội đi Yên Bái 3 chuyến/ngày
Yên Bái đi Hà Nội 10 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Hải Phượng

 Trụ sở: CT TNHH Hải Phượng, Thôn Nước Mát xã Âu Lâu, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái