loading

   Xe Kế Nghi

   Trụ sở: 16/9 Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long

   (2)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Kế Nghi

   Đồng Nai - Vĩnh Cửu đi Cần Thơ - Cái Răng
   Đồng Nai - Vĩnh Cửu đi Sóc Trăng - Sóc Trăng
   Đồng Nai - Biên Hòa đi Cần Thơ - Cái Răng
   Đồng Nai - Biên Hòa đi Sóc Trăng - Sóc Trăng
   5
   /5
   2 đánh giá
   Tiện ích
   5
   Chất lượng dịch vụ
   5

   Đánh giá chi tiết từ khách hàng

   Bảng giá xe mới nhất tháng 11 năm 2020

   Tuyến đườngThông tin vé

   Vĩnh Cửu - Đồng Nai đi Cái Răng - Cần Thơ

   Vé xe Kế Nghi tuyến Vĩnh Cửu - Đồng Nai đi Cái Răng - Cần Thơ

   Vĩnh Cửu - Đồng Nai đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Vé xe Kế Nghi tuyến Vĩnh Cửu - Đồng Nai đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Biên Hòa - Đồng Nai đi Cái Răng - Cần Thơ

   Vé xe Kế Nghi tuyến Biên Hòa - Đồng Nai đi Cái Răng - Cần Thơ

   Biên Hòa - Đồng Nai đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Vé xe Kế Nghi tuyến Biên Hòa - Đồng Nai đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Sài Gòn đi Cái Răng - Cần Thơ

   Vé xe Kế Nghi tuyến Sài Gòn đi Cái Răng - Cần Thơ

   Sài Gòn đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Vé xe Kế Nghi tuyến Sài Gòn đi Sóc Trăng - Sóc Trăng

   Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Sài Gòn

   Vé xe Kế Nghi tuyến Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Sài Gòn

   Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Biên Hòa - Đồng Nai

   Vé xe Kế Nghi tuyến Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Biên Hòa - Đồng Nai

   Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Vĩnh Cửu - Đồng Nai

   Vé xe Kế Nghi tuyến Sóc Trăng - Sóc Trăng đi Vĩnh Cửu - Đồng Nai

   Cái Răng - Cần Thơ đi Sài Gòn

   Vé xe Kế Nghi tuyến Cái Răng - Cần Thơ đi Sài Gòn