Xe Khôi Nguyên

So sánh giá vé lịch trình xe Khôi Nguyên với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Khôi Nguyên

Tuyến đường Giá vé
Tánh Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Đức Linh - Bình Thuận 4 chuyến/ngày
Đức Linh - Bình Thuận đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Tánh Linh - Bình Thuận 4 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Khôi Nguyên

 Trụ sở: 123 Lê Lợi, thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận