loading

   Xe KumHo Việt Thanh

   Trụ sở: 20 Phạm Hùng

   (74)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe KumHo Việt Thanh

   Hà Nội đi Cẩm Phả - Quảng Ninh
   Cẩm Phả - Quảng Ninh đi Hà Nội
   Hà Nội đi Hạ Long - Quảng Ninh
   Hạ Long - Quảng Ninh đi Hà Nội

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe KumHo Việt Thanh

   Văn phòng nhà xe KumHo Việt Thanh ở Hà Nội

   Bến xe Mỹ Đình
   Quầy vé 10 - 20 Phạm Hùng, Mỹ Đình

   Văn phòng nhà xe KumHo Việt Thanh ở Quảng Ninh

   Bến xe Cẩm Phả
   Cẩm Phả
   Bến xe Bãi Cháy
   Giếng Đáy

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Hà Nội đi Bắc Ninh - Bắc Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Bắc Ninh - Bắc Ninh

   Hà Nội đi Bắc Ninh - Bắc Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Bắc Ninh - Bắc Ninh

   Hà Nội đi Hải Dương - Hải Dương

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Hải Dương - Hải Dương

   Hà Nội đi Chí Linh - Hải Dương

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Chí Linh - Hải Dương

   Hà Nội đi Chí Linh - Hải Dương

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Chí Linh - Hải Dương

   Hà Nội đi Đông Triều - Quảng Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Đông Triều - Quảng Ninh

   Hà Nội đi Đông Triều - Quảng Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Đông Triều - Quảng Ninh

   Hà Nội đi Uông Bí - Quảng Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Uông Bí - Quảng Ninh

   Hà Nội đi Hạ Long - Quảng Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Hạ Long - Quảng Ninh

   Hà Nội đi Hạ Long - Quảng Ninh

   Vé xe KumHo Việt Thanh tuyến Hà Nội đi Hạ Long - Quảng Ninh