Xe Mekong Express

So sánh giá vé lịch trình xe Mekong Express với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mekong Express

Tuyến đường Giá vé
Phnôm Pênh - Phnôm Pênh đi Siem Reab - Siem Reap 4 chuyến/ngày
Siem Reab - Siem Reap đi Phnôm Pênh - Phnôm Pênh 4 chuyến/ngày
Phnôm Pênh - Phnôm Pênh đi Sài Gòn 3 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Phnôm Pênh - Phnôm Pênh 3 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mekong Express

 Trụ sở: 2020 , No Road 5, S.K Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Phnôm Pênh, Tỉnh Phnôm Pênh