• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Mekong Express

So sánh giá vé lịch trình xe Mekong Express với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Mekong Express

Tuyến đường Giá vé
4 chuyến/ngày
3 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày
1 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Mekong Express

 Trụ sở: 2020 , No Road 5, S.K Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh, Phnôm Pênh, Tỉnh Phnôm Pênh