Xe Phúc Thuận Thảo

So sánh giá vé lịch trình xe Phúc Thuận Thảo với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Phúc Thuận Thảo

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Tuy Hòa - Phú Yên 5 chuyến/ngày
Tuy Hòa - Phú Yên đi Sài Gòn 5 chuyến/ngày
Sài Gòn đi Quy Nhơn - Bình Định 1 chuyến/ngày
Quy Nhơn - Bình Định đi Sài Gòn 0 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Phúc Thuận Thảo

 Trụ sở: 03 Hải Dương - Bình Ngọc, Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên