Đặt vé xe Phương Trang tại VeXeRe.com

Bảng giá vé xe Phương Trang mới nhất tháng 11 năm 2015

Tuyến đường Giá vé

30/11/2015;

40 chuyến/ngày

30/11/2015;

2 chuyến/ngày

30/11/2015;

6 chuyến/ngày

30/11/2015;

1 chuyến/ngày

30/11/2015;

36 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

9 chuyến/ngày

30/11/2015;

9 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

10 chuyến/ngày

30/11/2015;

2 chuyến/ngày

30/11/2015;

2 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

19 chuyến/ngày

30/11/2015;

21 chuyến/ngày

30/11/2015;

38 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

21 chuyến/ngày

30/11/2015;

16 chuyến/ngày

30/11/2015;

38 chuyến/ngày

30/11/2015;

19 chuyến/ngày

30/11/2015;

31 chuyến/ngày

30/11/2015;

4 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

48 chuyến/ngày

30/11/2015;

48 chuyến/ngày

30/11/2015;

48 chuyến/ngày

30/11/2015;

48 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

1 chuyến/ngày

30/11/2015;

21 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

1 chuyến/ngày

30/11/2015;

19 chuyến/ngày

30/11/2015;

9 chuyến/ngày

30/11/2015;

9 chuyến/ngày

30/11/2015;

19 chuyến/ngày

30/11/2015;

39 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

21 chuyến/ngày

30/11/2015;

17 chuyến/ngày

30/11/2015;

39 chuyến/ngày

30/11/2015;

39 chuyến/ngày

30/11/2015;

17 chuyến/ngày

30/11/2015;

17 chuyến/ngày

30/11/2015;

10 chuyến/ngày

30/11/2015;

26 chuyến/ngày

30/11/2015;

4 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

23 chuyến/ngày

30/11/2015;

23 chuyến/ngày

30/11/2015;

23 chuyến/ngày

30/11/2015;

23 chuyến/ngày

30/11/2015;

20 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

18 chuyến/ngày

30/11/2015;

21 chuyến/ngày

30/11/2015;

3 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

2 chuyến/ngày

30/11/2015;

17 chuyến/ngày

30/11/2015;

7 chuyến/ngày

30/11/2015;

5 chuyến/ngày

30/11/2015;

1 chuyến/ngày

Vé xe Tết 2016 của xe Phương Trang

Hiện tại hãng xe Phương Trang vẫn chưa thông báo kế hoạch bán vé Tết Bính Thân. VeXeRe.com sẽ gửi email cho các bạn thông tin vé xe Tết 2016  bao gồm giá vé, lịch trình, ngày giờ bán vé của xe khách Phương Trang đi các tuyến đường  Cần Thơ - Sài Gòn Đà Nẵng - Hà Nội Đà Nẵng - Sài Gòn Hà Nội - Đà Nẵng Sài Gòn - Cần Thơ Sài Gòn - Đà Nẵng Sài Gòn - Sài Gòn Cần Thơ - An Giang Cần Thơ - Bạc Liêu Cần Thơ - Cà Mau Cần Thơ - Kiên Giang Cần Thơ - Lâm Đồng Cần Thơ - Sóc Trăng Hà Nội - Nam Định Sài Gòn - An Giang Sài Gòn - Bạc Liêu Sài Gòn - Bình Định Sài Gòn - Bình Thuận Sài Gòn - Cà Mau Sài Gòn - Đồng Nai Sài Gòn - Đồng Tháp Sài Gòn - Hậu Giang Sài Gòn - Kiên Giang Sài Gòn - Khánh Hòa Sài Gòn - Lâm Đồng Sài Gòn - Ninh Thuận Sài Gòn - Quảng Ngãi Sài Gòn - Sóc Trăng Sài Gòn - Tiền Giang Sài Gòn - Thừa Thiên-Huế Sài Gòn - Vĩnh Long An Giang - Cần Thơ An Giang - Sài Gòn Bạc Liêu - Cần Thơ Bạc Liêu - Sài Gòn Bình Định - Đà Nẵng Bình Định - Sài Gòn Bình Thuận - Sài Gòn Cà Mau - Cần Thơ Cà Mau - Sài Gòn Đồng Tháp - Sài Gòn Hậu Giang - Sài Gòn Kiên Giang - Cần Thơ Kiên Giang - Sài Gòn Khánh Hòa - Sài Gòn Lâm Đồng - Cần Thơ Lâm Đồng - Đà Nẵng Lâm Đồng - Sài Gòn Nam Định - Hà Nội Phú Yên - Đà Nẵng Quảng Ngãi - Đà Nẵng Quảng Ngãi - Sài Gòn Sóc Trăng - Cần Thơ Sóc Trăng - Sài Gòn Tiền Giang - Cần Thơ Tiền Giang - Sài Gòn Thừa Thiên-Huế - Sài Gòn Vĩnh Long - Sài Gòn Khánh Hòa - Lâm Đồng Lâm Đồng - Khánh Hòa Lâm Đồng - Thừa Thiên-Huế  khi có thông tin từ hãng xe.


Vui lòng điền thông tin của bạn vào Khung Đăng ký vé xe Phương Trang Tết 2016