loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hải Phòng > xe Kết Đoàn đi Hoàng Mai từ Lê Chân
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Kết Đoàn từ Lê Chân - Hải Phòng đi Hoàng Mai - Hà Nội

: 14 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 21/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
05:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
07:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
06:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
07:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 06:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
07:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
09:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
08:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
09:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 08:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
09:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
11:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
10:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
11:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
11:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
13:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
12:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
13:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 12:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
13:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
15:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
14:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
15:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 14:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
15:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
17:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
16:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
17:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 16:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
17:55
• Văn phòng 728 Thiên Lôi
1h50m
19:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước
Kết Đoàn
Xác nhận tức thì
Kết Đoàn
Ghế ngồi 29 chỗ
18:00
• 386 Hồ Sen
1h45m
19:45
• Văn phòng Giáp Bát
*Vé chặng thuộc chuyến 18:30 20-03-2023 Hải Phòng - Giáp Bát (VIP)
Không cần thanh toán trước