loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Bình Thuận > xe Minh Nghĩa đi Sài Gòn từ Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Minh Nghĩa từ Phan Thiết - Bình Thuận đi Sài Gòn

: 32 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 22/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
00:10
• VP Phan Thiết
5h15m
05:25
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 22-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
00:10
• VP Phan Thiết
4h45m
04:55
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 23:00 22-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
08:40
• VP Phan Thiết
5h15m
13:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
08:40
• VP Phan Thiết
4h45m
13:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 07:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:40
• VP Phan Thiết
5h15m
15:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:40
• VP Phan Thiết
4h45m
15:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 09:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:10
• VP Phan Thiết
4h45m
16:55
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:10
• VP Phan Thiết
5h15m
17:25
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:40
• VP Phan Thiết
5h15m
17:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
12:40
• VP Phan Thiết
4h45m
17:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 11:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
15:10
• VP Phan Thiết
4h45m
19:55
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
15:10
• VP Phan Thiết
5h15m
20:25
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:10
• VP Phan Thiết
5h15m
03:25
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:10
• VP Phan Thiết
4h45m
02:55
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 21:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:40
• VP Phan Thiết
4h45m
03:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
22:40
• VP Phan Thiết
5h15m
03:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 21:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:10
• VP Phan Thiết
4h45m
03:55
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:10
• VP Phan Thiết
5h15m
04:25
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 22:00 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:40
• VP Phan Thiết
5h15m
04:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Xác nhận tức thì
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
23:40
• VP Phan Thiết
4h45m
04:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 22:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• VP Phan Thiết
5h15m
05:30
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 23:05 22-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• VP Phan Thiết
4h45m
05:00
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 23:05 22-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
11:40
• VP Phan Thiết
5h15m
16:55
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
11:40
• VP Phan Thiết
4h45m
16:25
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 10:30 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:55
• VP Phan Thiết
5h15m
04:10
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 21:45 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:55
• VP Phan Thiết
4h45m
03:40
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 21:45 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:55
• VP Phan Thiết
5h15m
05:10
• VP 109
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
23:55
• VP Phan Thiết
4h45m
04:40
• Trạm SG
*Vé chặng thuộc chuyến 22:45 23-03-2023 Phan Rí - Sài Gòn
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
• VP Phan Thiết
4h45m
04:10
• Trạm SG
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
• VP Phan Thiết
5h15m
04:40
• VP 109