loading
Vé xe khách > xe đi Hà Nội từ Hà Nam > xe đi Hà Nội từ Thanh Liêm
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Bộ lọc tìm kiếmXóa lọc
Tiêu chí phổ biến
Giờ đi
00:00
23:59
Giá vé
0 đ
2,000,000 đ
Số chỗ trống
1
50
Nhà xe
Điểm đón
 • Thanh Liêm (24)
  • Cây xăng Đức An (24)
Điểm trả
 • Hà Đông (12)
  • Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân (6)
  • Tòa nhà Hồ Gươm Plaza (6)
 • Hoàng Mai (6)
  • Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội (6)
 • Thanh Xuân (6)
  • Nhà khách Sơn La (6)
Loại ghế / giường
Đánh giá
trở lên (44)

Vé xe từ Thanh Liêm - Hà Nam đi Hà Nội

: 152 chuyến
Sắp xếp theo:
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cây xăng Đức An
1h55m
16:25
• Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cây xăng Đức An
2h5m
14:35
• Tòa nhà Hồ Gươm Plaza
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cây xăng Đức An
1h55m
14:25
• Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cây xăng Đức An
1h35m
18:05
• Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cây xăng Đức An
1h35m
10:05
• Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cây xăng Đức An
1h55m
18:25
• Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cây xăng Đức An
2h15m
18:45
• Nhà khách Sơn La
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cây xăng Đức An
2h15m
14:45
• Nhà khách Sơn La
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cây xăng Đức An
1h35m
16:05
• Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
12:30
• Cây xăng Đức An
1h35m
14:05
• Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cây xăng Đức An
2h15m
10:45
• Nhà khách Sơn La
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cây xăng Đức An
1h55m
12:25
• Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
16:30
• Cây xăng Đức An
2h5m
18:35
• Tòa nhà Hồ Gươm Plaza
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 17:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cây xăng Đức An
2h5m
12:35
• Tòa nhà Hồ Gươm Plaza
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cây xăng Đức An
2h15m
12:45
• Nhà khách Sơn La
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
10:30
• Cây xăng Đức An
1h35m
12:05
• Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cây xăng Đức An
2h15m
16:45
• Nhà khách Sơn La
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cây xăng Đức An
1h55m
10:25
• Trung tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
14:30
• Cây xăng Đức An
2h5m
16:35
• Tòa nhà Hồ Gươm Plaza
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông
Thông báo
Thời Đại 4.0 Limousine
Thời Đại 4.0 Limousine
4.4 (7)
Limousine 9 chỗ VIP
08:30
• Cây xăng Đức An
2h5m
10:35
• Tòa nhà Hồ Gươm Plaza
100.000đ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 24-01-2021 Hà Nam - Hà Đông