• Giảm 10% khi mua vé online và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi
  • Giảm 10% khi mua vé online và thanh toán tại cửa hàng tiện lợi
Xe Thành Ban

So sánh giá vé lịch trình xe Thành Ban với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Thành Ban

Tuyến đường Giá vé
2 chuyến/ngày
2 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Thành Ban

 Trụ sở: Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên