loading

   Xe Thanh Thủy - Đà Lạt

   Trụ sở: 186 - Bùi Thị Xuân

   (39)
   Vé Xe RẻCài đặt app Vexere để nhận những ưu đãi hấp dẫn

   Chọn nhanh tuyến đường xe Thanh Thủy - Đà Lạt

   Đà Nẵng - Thanh Khê đi Lâm Đồng - Đà Lạt
   Quảng Nam - Đại Lộc đi Lâm Đồng - Đà Lạt
   Quảng Nam - Điện Bàn đi Lâm Đồng - Đà Lạt
   Quảng Nam - Tam Kỳ đi Lâm Đồng - Đà Lạt

   Địa chỉ, số điện thoại đặt vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt

   Văn phòng nhà xe Thanh Thủy - Đà Lạt ở Đà Nẵng

   Đà Nẵng
   106 - Nguyễn Tri Phương - Phường Chính Gián

   Văn phòng nhà xe Thanh Thủy - Đà Lạt ở Lâm Đồng

   Đà Lạt 2
   281 Nguyên Tử Lực F8
   Đà Lạt 1
   186 Bùi Thị Xuân

   Bảng giá xe mới nhất tháng 01 năm 2021

   Tuyến đườngThông tin vé

   Thanh Khê - Đà Nẵng đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Thanh Khê - Đà Nẵng đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Đại Lộc - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Đại Lộc - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Điện Bàn - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Điện Bàn - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Tam Kỳ - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Tam Kỳ - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Núi Thành - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Núi Thành - Quảng Nam đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Quảng Ngãi - Quảng Ngãi đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Quy Nhơn - Bình Định đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Quy Nhơn - Bình Định đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Tuy Hòa - Phú Yên đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Tuy Hòa - Phú Yên đi Đà Lạt - Lâm Đồng

   Đà Lạt - Lâm Đồng đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng đi Tuy Hòa - Phú Yên

   Đà Lạt - Lâm Đồng đi Quy Nhơn - Bình Định

   Vé xe Thanh Thủy - Đà Lạt tuyến Đà Lạt - Lâm Đồng đi Quy Nhơn - Bình Định