loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Thái Bình từ Quảng Ninh > xe Quang Mười đi Thái Bình từ Hạ Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Vé xe Quang Mười từ Hạ Long - Quảng Ninh đi Thái Bình

: 42 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 20/03/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
07:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
07:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
05:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
07:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
05:45
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
07:55
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 04:45 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
06:30
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
08:40
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 05:30 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
09:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
07:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
09:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
07:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
09:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 06:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
08:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
10:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
10:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
08:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
10:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 07:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
09:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
11:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
11:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
09:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
11:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 08:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
10:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
12:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
12:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
10:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
12:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 09:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
11:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
13:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
13:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
11:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
13:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 10:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
12:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
14:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
14:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
12:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
14:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 11:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
13:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
15:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
15:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
13:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
15:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 12:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
14:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
16:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:20
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
16:30
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:20 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Limousine 9 chỗ (P)
14:40
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
16:50
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 13:40 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước
Quang Mười
Xác nhận tức thì
Quang Mười
Ghế ngồi 16 chỗ (S-3 hàng phụ)
15:00
• Hạ Long - Bến xe Bãi Cháy
2h10m
17:10
• Thái Bình - Cầu Tân Đệ
*Vé chặng thuộc chuyến 14:00 22-03-2023 Quảng Ninh - Ninh Bình
Không cần thanh toán trước