loading
Xe khách
Máy bay
Giảm 50k/ghế
Vé xe khách > xe đi Sài Gòn từ Trà Vinh > xe đi Sài Gòn từ Càng Long
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • Tỉnh - Thành Phố
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Quận - Huyện
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Cam kết hoàn 150% nếu nhà xe không giữ vé150%

Đặt mua vé xe đi Sài Gòn từ Càng Long - Trà Vinh chất lượng cao và giá vé ưu đãi nhất

: 38 chuyến
author-avatar
VeXeRe Team
Ngày cập nhật: 06/02/2023
info

Chọn ngày đi để xem giá vé, số ghế trống và ưu đãi khi đặt vé

Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
04:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
03:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 01:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
04:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
03:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 01:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:45
• Bến xe Càng Long
3h5m
04:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 01:30 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:45
• Bến xe Càng Long
2h35m
04:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 01:30 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
05:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
06:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
05:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
03:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
06:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 03:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:45
• Bến xe Càng Long
3h5m
07:50
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
04:45
• Bến xe Càng Long
2h35m
07:20
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 04:30 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
10:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
07:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
09:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 07:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
11:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
12:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
12:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 09:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
11:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 09:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
14:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
13:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
14:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 11:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
13:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 11:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
15:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
16:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
15:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 13:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
16:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 13:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:15
• Bến xe Càng Long
3h5m
18:20
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:15
• Bến xe Càng Long
2h35m
17:50
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 15:00 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:20
• Bến xe Càng Long
3h5m
18:25
• Trạm Sài Gòn
*Vé chặng thuộc chuyến 15:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn
Tân Thanh Thuỷ
Xác nhận tức thì
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:20
• Bến xe Càng Long
2h35m
17:55
• Bến xe Miền Tây
*Vé chặng thuộc chuyến 15:05 12-02-2023 Trà Vinh - Bến Tre - Sài Gòn