• 30000 ve 10000 cho tan sinh vien
  • 30000 ve 10000 cho tan sin vien
Xe Kim Hoàng

So sánh giá vé lịch trình xe Kim Hoàng với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Kim Hoàng

Tuyến đường Giá vé
27 chuyến/ngày
22 chuyến/ngày
27 chuyến/ngày
27 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Kim Hoàng

 Trụ sở: 273 - 273B Trần Phú, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh