Xe Tân Thanh Thủy

So sánh giá vé lịch trình xe Tân Thanh Thủy với các hãng xe khác cùng tuyến đường

Đặt vé nhanh các tuyến đường của xe Tân Thanh Thủy

Tuyến đường Giá vé
Sài Gòn đi Trà Vinh - Trà Vinh 18 chuyến/ngày
Trà Vinh - Trà Vinh đi Sài Gòn 22 chuyến/ngày
Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn 22 chuyến/ngày
Tx.Duyên Hải - Trà Vinh đi Sài Gòn 22 chuyến/ngày

Địa chỉ Xe Tân Thanh Thủy

 Trụ sở: 276 Trần Phú, P.8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh