Bến xe Niệm Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Niệm Nghĩa

 Trụ sở: 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Niệm Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
23
Xe Vạn Lục Tùng

2 chuyến/ngày

325.000₫

Xe Hoàng Long

18 chuyến/ngày

90.000₫

Xe Ô Hô

49 chuyến/ngày

70.000₫

Xe Hải Âu

12 chuyến/ngày

85.000₫

Xe khách Bến xe Niệm Nghĩa