Bến xe Niệm Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Niệm Nghĩa

 Trụ sở: 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Niệm Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
56
Xe Hoàng Long

2 chuyến/ngày

450.000₫

Xe Ngọc Ánh (Hà Nội)

1 chuyến/ngày

400.000₫

Xe Vạn Lục Tùng

2 chuyến/ngày

325.000₫

Xe Hoàng Long

18 chuyến/ngày

90.000₫

Xe khách Bến xe Niệm Nghĩa