Bến xe Niệm Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Niệm Nghĩa

 Trụ sở: 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Niệm Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
35
Xe Ngọc Ánh (Hà Nội)

1 chuyến/ngày

400.000₫

Xe Vạn Lục Tùng

2 chuyến/ngày

325.000₫

Xe Hoàng Long

18 chuyến/ngày

90.000₫

Xe Ô Hô

49 chuyến/ngày

70.000₫

Xe khách Bến xe Niệm Nghĩa