Bến xe Niệm Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Niệm Nghĩa

 Trụ sở: 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Niệm Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
24
Xe Hoàng Long

0 chuyến/ngày

90.000₫

Xe Ô Hô

0 chuyến/ngày

70.000₫

Xe Ô Hô

0 chuyến/ngày

70.000₫

Xe Thuận Thiên

0 chuyến/ngày

950.000₫

Xe khách Bến xe Niệm Nghĩa