Bến xe Niệm Nghĩa

So sánh giá vé lịch trình các hang xe ở Bến xe Niệm Nghĩa

Địa chỉ Bến xe Niệm Nghĩa

 Trụ sở: 275 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Niệm Nghĩa

Tuyến đường Giá vé
Xe Hoàng Long Bến xe Niệm Nghĩa đi Đà Nẵng

2 chuyến/ngày

450.000₫

Xe Ngọc Ánh (Hà Nội) Bến xe Niệm Nghĩa đi Đà Nẵng

1 chuyến/ngày

400.000₫

Xe Vạn Lục Tùng Bến xe Niệm Nghĩa đi Đà Nẵng

2 chuyến/ngày

325.000₫

Xe Hoàng Long Bến xe Niệm Nghĩa đi Hà Nội

18 chuyến/ngày

90.000₫

Xe khách Bến xe Niệm Nghĩa