QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VEXERE.COM

Quản lý hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com

Chào mừng bạn ("hành khách" hoặc "bạn") ghé thăm trang Web của chúng tôi ("Trang Web"). Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com  ("VeXeRe.com" hoặc "chúng tôi") - thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần VEXERE - là tổ hợp các dịch vụ phục vụ nhu cầu liên quan đến mua bán vé xe khách trực tuyến, nhằm hỗ trợ tối đa cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đi lại, các hãng xe có nhu cầu bán vé xe và dịch vụ vận chuyển hành khách qua hệ thống trực tuyến. Các tài liệu tham khảo cho Trang Web được coi là bao gồm các dẫn xuất của chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các trình duyệt và các ứng dụng trên điện thoại di động.

Bằng việc truy cập, xem và sử dụng Trang Web và/hoặc bằng việc đặt vé xe khách qua VeXeRe.com, bạn xác nhận đồng ý và đã đọc, hiểu và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com và các Điều khoản sử dụng, các chính sách, hướng dẫn khác của chúng tôi, mà bạn có thể thấy trên khắp Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách Bảo Mật, Chính sách hủy vé, Chính sách hoàn tiền, Hướng dẫn thanh toán, Cơ chế giải quyết tranh chấp v.v. Các điều khoản đưa ra dưới đây nếu không chấp thuận, xin vui lòng ngưng việc sử dụng Trang Web ngay lập tức.

Lưu ý: Chỗ ngồi không đặt được trên VeXeRe không đồng nghĩa là chỗ đó đã được bán. Nhà xe có thể muốn giữ chỗ đó để xử lý trường hợp đặc biệt, hoặc không mở bán trên web, hoặc vì các lý do khác phụ thuộc vào nghiệp vụ nhà xe.

 

I. Các thuật ngữ sử dụng dụng tại trang web VeXeRe.com và các dịch vụ mà VeXeRe.com cung cấp

1. Các thuật ngữ 

"Biểu phí": là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

"Tuyến đường": Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

"Bến xe ô tô khách": là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

 "Điểm dừng": là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

 "Điều kiện bất khả kháng": Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

"Điều kiện vận chuyển": là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và VeXeRe.com thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

"Điều khoản sử dụng" là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

"Vé": là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do VeXeRe.com hoặc đại diện ủy quyền của VeXeRe.com cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được VeXeRe.com hoặc đại diện ủy quyền của VeXeRe.com gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, “vé” được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.

"Giá cước": là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

"Hãng vận chuyển": bao gồm xe chạy tuyên cố định, xe du lịch, xe hợp đồng

"Hành khách": là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại VeXeRe.com

"Hợp đồng vận chuyển": là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

"Đặt chỗ": ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu thuê xe đối với xe hợp đồng.

 

2. Vé

Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển

Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé

Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

 

3. Giá vé/Cước vận chuyển

Giá cước là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc VeXeRe.com hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

VeXeRe.com có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do VeXeRe.com công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

4. Điểm dừng

Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

 

5. Đặt chỗ

Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của VeXeRe.com công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). VeXeRe.com sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi VeXeRe.com xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì VeXeRe.com có quyền hủy đặt chỗ.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho VeXeRe.com vì mục đích sử dụng dịch vụ do VeXeRe.com cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép VeXeRe.com lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

VeXeRe.com có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà VeXeRe.com có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;

Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

 

II. Nguyên tắc hoạt động của VeXeRe.com

Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên VeXeRe.com phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Vé Điện Tử: Hoạt động mua bán dịch vụ thông qua hợp đồng mua bán là vé điện tử, do VeXeRe.com cung cấp cho hành khách mua vé qua hệ thống của VeXeRe.com bao gồm ít nhất những thông tin sau: MÃ VÉ, SỐ GHẾ. Vé Điện Tử không có giá trị như một hóa đơn GTGT.  Vé Điện Tử có thể ở dạng cứng do khách hàng in ra hoặc tin nhắn SMS hoặc email gửi từ VeXeRe.com, không trái với qui định của pháp luật.

Dịch vụ vận chuyển hành khách tham gia giao dịch tại VeXeRe.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Khi các thành viên và/hoặc đối tác truy cập vào website VeXeRe.com để mua dịch vụ thì mặc định rằng các thành viên và/hoặc đối tác đã đồng ý tuân thủ và chấp thuận bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com.

VeXeRe.com không sở hữu và/hoặc vận hành các dịch vụ xe khách. Hành khách có thể đặt vé xe khách trực tuyến từ bất cứ đâu có kết nối internet bằng cách lựa chọn hãng xe, thời gian khởi hành và giá cả, và có toàn quyền lựa chọn và sử dụng dịch vụ của các hãng xe trên website VeXeRe.com.

Nội dung văn bản này, cùng với các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian, tạo thành một phần không tách rời của thỏa thuận mua bán giữa VeXeRe.com và người mua vé. Những nội dung nào chưa được quy định rõ trong văn bản này, hoặc có bất kỳ sự đối lập nào sẽ được áp dụng theo các quy định và pháp luật hiện hành có liên quan.

 

III. Quy trình giao dịch 

1. Cách thức mua vé và thanh toán trên VeXeRe.com:

VeXeRe.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các hãng xe và tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, VeXeRe.com còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

 Khi có nhu cầu mua vé trên VeXeRe.com, khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

■ Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi trên website VeXeRe.com.

■ Bước 2: Tham khảo các thông tin được VeXeRe.com đăng tải, bao gồm hãng xe, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế . Sau khi đã chon lựa xong, khách hàng đặt vé bằng cách nhấn vào nút "Chọn chỗ", chọn Vị trí ghế, sau đó chọn "Tiếp tục".

■ Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác),  và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Sau đó thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.

■ Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ VeXeRe.com, vui lòng kiểm tra thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.

■ Bước 5:  Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của VeXeRe.com để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của hãng xe đã chọn sử dụng dịch vụ.

 

2. Bảo đảm an toàn giao dịch: 

Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

Quản lý thông tin của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách: Khi đã tham gia bán vé hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách trên sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com, các hãng xe phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các tuyến xe và các dịch vụ kèm theo và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được VeXeRe.com đưa vào dữ liệu quản lý. Đồng thời các dịch vụ đi kèm của hãng xe được đăng trên VeXeRe.com là các dịch vụ đã được các hãng xe ký Hợp đồng hợp tác với các Nhà cung cấp.

Kiểm soát giao dịch của VeXeRe.com: Các giao dịch của hãng xe với khách hàng sẽ được VeXeRe.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng.

Kiểm soát thông qua phản hồi của Hành khách: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về hãng xe đến Ban quản lý của Sàn giao dịch thương mại điện tử VeXeRe.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VeXeRe.com sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng, tùy theo mức độ, VeXeRe.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 

3. Khuyến mãi và Giảm Giá:

Chỉ được áp dụng tối đa 01 chương trình giảm giá/khuyến mãi hoặc 01 mã giảm giá/khuyến mãi cho một lần thanh toán đặt vé;

Bất kỳ khuyến mãi nào được đưa ra bởi VeXeRe.com và/hoặc các đối tác của VeXeRe.com có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước;

Mỗi khuyến mãi có thể có các điều khoản sử dụng riêng, hành khách có trách nhiệm tham khảo trang cung cấp khuyến mãi.

 

4. Xử lý khiếu nại:

Khi có khiếu nại, hành khách cần thông báo trong thời gian 7 ngày kể từ ngày khởi hành.

Khiếu nại về hãng xe có thể gửi đến Ban quản lý VeXeRe.com theo chi tiết liên hệ đăng trên website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, VeXeRe.com sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh, tùy theo mức độ sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên Quy Chế Quản Lý Sàn Giao Dịch VeXeRe.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

 

5. Quyền và nghĩa vụ của VeXeRe.com:

Quyền của VeXeRe.com: 

VeXeRe.com có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin  liên quan đến các hãng xe, tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ hãng xe hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của VeXeRe.com.

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp thông tin về hãng xe, các tuyến xe và các thông tin khác có liên quan trong trường hợp có cơ sở chứng minh các hãng xe cung cấp thông tin cho VeXeRe.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

VeXeRe.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên VeXeRe.com theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. "VeXeRe.com" và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của VeXeRe.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Trách nhiệm của VeXeRe.com bao gồm: 

Đăng tải và cập nhật các thông tin do hãng xe cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua trang VeXeRe.com

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên VeXeRe.com cho phép khách hàng tham gia VeXeRe.com thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Khi khách hàng mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, VeXeRe.com cung cấp cho khách hàng thông tin về hãng xe khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ

Duy trì hoạt động bình thường của VeXeRe.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của VeXeRe.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì VeXeRe.com không phải chịu trách nhiệm liên đới

Trách nhiệm của VeXeRe.com không bao gồm: 

 • Bất kỳ dữ liệu không chính xác, không đầy đủ nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé
 • Bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc, sự cố, hủy bỏ dịch vụ và tai nạn
 • Bất kỳ hành vi sai trái nào của nhân viên hãng xe hoặc hành khách
 • Tổn thất hay thiệt hại về hành lý
 • Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành
 • Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại, hãng xe không gọi điện cho hành khách tại điểm khởi hành và bỏ đi mà không đón khách
 • Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành
 • Bất kỳ thay đổi nào về số ghế do hãng xe thực hiện mà không thông qua VeXeRe.com
 • Hãng xe thay đổi điểm khởi hành vì bất cứ lý do nào
 • Hãng xe sắp xếp một xe trung chuyển đón khách tại điểm khởi hành và hành khách sẽ lên một xe chính tại một nơi khác
 • Việc đặt chỗ do đại lý thực hiện không chính xác, hành khách vui lòng trực tiếp liên hệ với đại lý
 • Hãng xe không cung cấp tiện nghi như được đề cập trong lúc đặt chỗ
 • Thay đổi loại xe do hãng xe thực hiện vì bất cứ lý do nào
 • Loại xe do hãng xe dùng để trung chuyển hành khách

6. Quyền và nghĩa vụ của hãng xe:

Nhằm bảo vệ quyền lợi hãng xe, Ban quản lý VeXeRe.com cung cấp cho các hãng xe những thông tin quan trọng cần biết trước khi VeXeRe.com tiến hành bán vé của hãng xe.

Được biết những thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà hãng xe cung cấp cho khách hàng khi có sự đồng ý của ban quản lý VeXeRe.com

Hãng xe phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được đăng tải trên VeXeRe.com. Trong mọi trường hợp, hãng xe phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan tới chất lượng của dịch vụ cung cấp.

Hãng xe bắt buộc phải có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của mình đã được đăng lên trên VeXeRe.com khi khách hàng đã đặt mua trực tuyến. Trong trường hợp hãng xe không cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ được như nội dung đăng tin cho khách hàng mà không kịp thời thông báo lý do cho Ban quản lý VeXeRe.com thì Ban quản lý VeXeRe.com có trách nhiệm liên hệ với hãng xe để giải quyết đồng thời yêu cầu hãng xe bồi thường cho khách hàng và VeXeRe.com những thiệt hại do hãng xe gây ra.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

7. Quyền và nghĩa vụ của hành khách mua vé: 

VeXeRe.com sẽ không tính thêm bất kỳ phụ phí nào liên quan đến dịch vụ và cổng thanh toán ngoại trừ các khoản được nêu rõ tại trang chi tiết đặt chỗ

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của VeXeRe.com

Hành khách phải khách phải ra trước 30p (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60p) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của hãng xe

Thời gian đến và khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi hành khách nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành

Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

 • Tin nhắn SMS vé hoặc Email có thông tin về vé (hầu hết hãng xe đều chấp nhận hình thức này);
 • Một số hãng xe không chấp nhận các định dạng vé điện tử (thông tin chi tiết của các hãng xe này có trong phần đặt vé của VeXeRe.com), hành khách vui lòng in thông tin vé ra giấy và mang theo;
 • Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe…)

Khi đặt chỗ tại VeXeRe.com, hành khách đã đồng ý cho phép VeXeRe.com gọi điện, Email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;

Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

 • VeXeRe sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí.
 • Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

Khi hành khách đặt giữ chỗ tại VeXeRe, VeXeRe sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, VeXeRe không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. VeXeRe bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên VeXeRe.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Thông tin hỗ trợ hành khách: 

Ban quản lý website VeXeRe.com: Công ty Cổ phần VEXERE.

Địa chỉ: Lầu M, Khu B, Tòa nhà Sài Gòn Town, 83/16 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 1900 7070 hoặc 1900 969681

Email:  cs@VeXeRe.com 

 

8. Quản lý thông tin xấu:   

Hãng xe phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho công ty VeXeRe.com khi đăng tải bán vé trên VeXeRe.com, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng dịch vụ. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn Giao Dịch để cập nhật trên Website.

Người sử dụng không được lợi dụng dịch vụ của VeXeRe.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VeXeRe.com. Trong trường hợp vi phạm thì người truy cập đó phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người sử dụng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VeXeRe.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VeXeRe.com trong bản Quy chế này.

Người sử dụng không được tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VeXeRe.com cũng như các hãng xe dưới mọi hình thức như cung cấp các thông tin xấu, thiếu tính khách quan, trung thực về VeXeRe.com và các hãng xe.

 

9. Chính sách hủy vé:

Để hủy vé, hành khách có thể:

Dùng số điện thoại đã sử dụng để đặt vé và gọi đến số điện thoại 1900 7070 hoặc 1900 969681, cung cấp thông tin mã vé cùng với các thông tin khác theo hướng dẫn của tổng đài viên VeXeRe.

Hạn chót cho việc hủy vé phụ thuộc vào thời điểm xe bắt đầu khởi hành ở đầu tuyến đường và không phụ thuộc vào thời gian hành khách lên xe. Ví dụ: Nếu xe bắt đầu khởi hành từ lúc 7:00 giờ và thời điểm hành khách lên xe là 12:00 giờ, hạn chót hủy vé được tính từ 7:00, không phải 12:00 giờ.

Chính sách hủy vé đối với vé đặt thông qua VeXeRe:

Chính sách hủy vé thay đổi theo từng hãng xe. Để biết chính sách hủy vé, vui lòng xem mục "Chính sách hủy vé" khi bạn chọn hãng xe trên VeXeRe.com. Nếu vé đã được thanh toán, chính sách hủy vé sẽ được gửi cùng email xác nhận. Để tìm hiểu thêm thông tin về chính sách hủy vé, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH của VeXeRe qua email hoặc tổng đài để được giải đáp.

Chính Sách Hủy Vé chưa bao gồm phí chuyển khoản tiền lại cho quý khách.

Số tiền hoàn lại = Tổng tiền đã thanh toán – Phí hủy vé – Phí chuyển khoản (nếu có).

Phí hủy vé được áp dụng đối với giá vé gốc, không áp dụng cho giá vé sau khi đã giảm giá. Chi phí phạt hủy vé được trích từ tiền vé đã thanh toán hoặc giảm giá và phần tiền còn lại sẽ được hoàn trả.

Ví dụ:   

            - Giá vé gốc là 200,000 VND.

            - Giá vé sau khi giảm giá là 150,000 VND

            - Chi phí phạt hủy được tính trên giá vé gốc. Chi phí hủy vé là 10% là 20.000 VND

             => Vậy số tiền hoàn trả sẽ là 150,000 – 20,000 = 130,000 VND.

 

10. Chính sách hoàn tiền:

Tiền vé được hoàn trả trong các trường hợp hủy vé được chuyển vào tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, hoặc tài khoản ví mà hành khách sử dụng trong khi đặt vé.

Tất cả các khoản hoàn tiền được xử lý tự động khi huỷ vé. Ngân hàng của hành khách thông thường sẽ cần vài ngày làm việc để ghi có số tiền này vào tài khoản hay thẻ;

Trong trường hợp số tiền hoàn trả không được ghi có vào tài khoản của hành khách trong 10 ngày làm việc, hãy gửi email đến lienhe@VeXeRe.com cùng với các chi tiết của vé. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ cần thiết để giúp ghi có vào tài khoản hay thẻ của hành khách số tiền được hoàn trả;

Tiền sẽ không được hoàn lại trong trường hợp hành khách không có mặt tại điểm khởi hành đúng giờ;

Phí giao dịch hoặc phí giao vé sẽ không được hoàn trả trong trường hợp khách hàng tự yêu cầu hủy vé;

Trong trường hợp hãng xe hủy bỏ một chuyến xe hay dịch vụ, VeXeRe sẽ cố gắng hỗ trợ hành khách tìm dịch vụ thay thế tùy thuộc vào các lựa chọn sẵn có. Trong trường hợp không có dịch vụ thay thế nào, VeXeRe sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với hành khách đến mức hoàn trả lại số tiền mà hành khách đã thanh toán mua vé;

Các tiện ích như TV, điều hòa không khí, nước hoặc bất kỳ dịch vụ khác được đề cập trên VeXeRe.com để giúp hành khách có đầu đủ thông tin hơn trước khi quyết định. Nếu có bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, khiếu nại nào do thiếu xót các tiện tích này, hành khách cần phải giải quyết trực tiếp với hãng xe.

 

11. Chính sách bảo mật

VeXeRe trân trọng quan hệ với khách hàng và người sử dụng trang web. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của hành khách và muốn tạo sự thoải mái và thuận tiện khi truy cập trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web này, một vài thông tin về bạn, như địa chỉ IP, chọn các trang trong website, các hệ thống và các chương trình sử dụng và thời gian bỏ ra, cùng với thông tin tương tự khác, có thể được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc các máy chủ bên thứ 3 như Google Analytics. Những thông tin như vậy có thể không xác định cụ thể được bạn. Những thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và các thông tin khác cho chúng tôi, thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích thống kê và / hoặc các mục đích khác. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong khi đặt vé với VeXeRe.com sẽ chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp / nhà điều hành hãng xe có liên quan đến việc đặt vé của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba.

VeXeRe có thể sử dụng thông tin liên lạc cá nhân của bạn như email, số điện thoại di động để liên hệ, thông báo thông tin về chuyến đi hoặc các khuyến mãi do VeXeRe hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin về việc sử dụng VeXeRe.com để lên kế hoạch và mua vé xe khách, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập được. Trong khi không có trang web nào có thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật, chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

 

12. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch 

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các khách hàng phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản lý VeXeRe.com cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho Ban quản lý VeXeRe.com qua địa chỉ email: cs@VeXeRe.com hoặc Điện thoại: 1900 7070/1900 969681. VeXeRe.com sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia VeXeRe.com. 

Ban quản lý VeXeRe.com sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các khách hàng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

13. Giao dịch không thành công:

Một giao dịch thanh toán online có thể không được thực hiện thành công vì nhiều lý do, và tài khoản hay thẻ của hành khách có thể bị ghi nợ mà không có một vé tương ứng được tạo ra. Nếu số tiền bị khấu trừ từ tài khoản hay thẻ của bạn, hãy liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của VeXeRe hoặc liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ ví điện tử để tái xác nhận giao dịch không thành công trước khi tiến hành một giao dịch hay đặt chỗ mới.

Những giao dịch trong trường hợp này được hoàn trả lại cho khách hàng theo chính sách hoàn tiền quy định trong Quy Chế của VeXeRe.com

 

14. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Tranh chấp về vé điện tử giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

Nếu có tranh chấp xảy ra trong việc xác nhận vé điện tử giữa khách hàng và thương nhân để nhận dịch vụ, VeXeRe.com sẽ cử đại điện tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp này. Bằng cách cung cấp những thông tin, chứng từ hoặc các tài liệu được lưu trữ có liên quan về việc khách hàng có hay không việc mua vé xe của thương nhân thông qua website VeXeRe.com để giải quyết tranh chấp.

Nếu có cơ sở xác nhận vé xe khách hàng đang giữ là do VeXeRe.com bán và đúng với tuyến đường, thời gian, địa điểm và các thông tin khác có liên quan thì vụ thương nhân cung cấp dịch không có quyền bác bỏ và phải cung cấp dịch vụ cho khách hành như đã cam kết. Nếu thương nhân không cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì VeXeRe.com sẽ tham gia giải quyết bằng biện pháp thương lượng với thương nhân cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Nếu các bên không đi đến được một thống nhất chung và khách hàng vẫn không được cung cấp dịch vụ thì VeXeRe.com cam kết sẽ hoàn lại số tiền bằng với giá trị tiền vé mà khách hàng đã phải chi trả.Thương nhân phải chịu trách nhiệm với VeXeRe.com về việc không cung cấp dịch vụ như đã cam kết giữa các bên.

Nếu có thiệt hại xảy ra cho khách hàng do việc không cung cấp dịch vụ của thương nhân vận tải hành khách thì các bên bao gồm khách hàng, VeXeRe.com, và thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách sẽ giải quyết bằng cách thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác, bình đẳng và đảm bảo những quyền lợi chính đáng của khách hàng. Nếu không đi đến được thống nhất chung thì sẽ đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nếu thương nhân có chứng cứ chứng minh vé xe đang tranh chấp là không đúng, không phù hợp thì có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng và VeXeRe.com có trách nhiệm giải quyết vấn đề về tính xác thực của vé xe đang tranh chấp với khách hàng.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Tranh chấp về chất lượng dịch vụ

Đối với trường hợp có tranh chấp xảy ra trong hoặc sau khi thương nhân cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khách hàng có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của VeXeRe.com. Khi nhận được khiếu nại của hành khách, bộ phận hỗ trợ khách hàng của VeXeRe.com sẽ chuyển ngay khiếu nại đó đến Hãng xe bằng các phương thức nhanh nhất và yêu cầu giải quyết. 

Thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách khi nhận được khiếu nại từ khách hàng hoặc phản hồi từ VeXeRe.com về chất lượng dịch vụ và các tranh chấp khác có liên quan trong hoặc sau quá trình cung cấp dịch vụ, phải nhanh chóng xử lý, giải quyết và sử dụng các biện pháp cấp thiết nếu thấy cần thiết để đảm bảo thiệt hại tối thiểu xảy ra đối với khách hàng.

Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ trên SGDTMĐT VeXeRe.com

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên VeXeRe.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

SGDTMĐT VeXeRe.com sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng dịch vụ trên SGDTMĐT VeXeRe.com. Nếu những nỗ lực đó thất bại, khách hàng phải đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại, tranh chấp của khách hàng đối với SGDTMĐT VeXeRe.com hoặc thương nhân đều được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và tổng trách nhiệm của SGDTMĐT VeXeRe.com đối với mỗi khách hàng không vượt quá số tiền mà SGDTMĐT VeXeRe.com thu được từ khách hàng đó đối với vụ việc có liên quan đến khiếu nại của khách hàng.

* SGDTMDT : Sàn giao dịch thương mại điện tử

Tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch:

Trong quá trình mua vé xe khách trên website VeXeRe.com, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình đặt vé, xác nhận thông tin vé hoặc thanh toán. Khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ khách hàng của VeXeRe.com để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến khách hàng không thể tham gia giao dịch được thì các khách hàng thông báo cho VeXeRe.com qua địa chỉ email: cs@VeXeRe.com hoặc Điện thoại: 1900 969681. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các khách hàng tham gia VeXeRe.com.

 

Các tranh chấp khác trong quá trình giao dịch

Khi có bất kì tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên website VeXeRe.com, VeXeRe.com và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ vận tải hành khách, ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

 

15.  Điều khoản áp dụng:

Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên VeXeRe.com giữa hãng xe và hành khách sẽ được các bên thương lượng giải quyết, trong trường hợp không tự giải quyết được thì một trong hai bên có quyền đưa ra Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật

Quy chế của VeXeRe.com có hiệu lực thi hành kể từ ngày đăng tải trên website http://VeXeRe.com

Nội dung văn bản này có thể được sửa đổi, bổ sung và thay thế theo thời gian nhằm đảm bảo mục đích và hoạt động của VeXeRe.com. Các nội dung sửa đổi, thay thế sẽ có hiệu lực trong vòng 03 (ba) ngày từ ngày thông báo. Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các nội dung sửa đổi, bổ sung và thay thế được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc các khách hàng đã chấp nhận. Địa chỉ liên lạc chính thức của VeXeRe.com: 

Công ty Cổ phần VEXERE 

Địa chỉ: Lầu M, Khu B, Tòa nhà Sài Gòn Town, 83/16 Thoại Ngọc Hầu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: 1900 7070 hoặc 1900 969681

Email:  cs@VeXeRe.com