Bến xe Tam Bạc

So sánh giá vé lịch trình các hãng xe ở Bến xe Tam Bạc

Địa chỉ Bến xe Tam Bạc

 Trụ sở: 3 Tam Bạc, Phạm Hồng Thái, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Đặt vé nhanh các tuyến đường từ Bến xe Tam Bạc

Tuyến đường Giá vé
2
Xe Hoàng Đông

0 chuyến/ngày

120.000₫

Xe Hoàng Đông

0 chuyến/ngày

120.000₫

Xe khách Bến xe Tam Bạc